PRESERVATORY
 
De vondst van een onbekend voorwerp is het startpunt voor een persoonlijke zoektocht naar verhalen die voor mij verborgen hadden moeten blijven. 

Gevoed door een groeiend gevoel van liefde en wantrouwen, raak ik verstrengeld in de totale reconstructie van een mens en mijn relatie met hem.